תמיכה
אנשי התמיכה של קבוצת בשן ערוכים לתת מענה
לכל בעיה או שאלה. אנא מלאו את הפרטים הבאים,
או צלצלו: 0356839-30

שם פרטי:
שם משפחה:
אימייל
חברה/עסק:
טלפון:
פקס:
הערות:
 
email: bashan@bashanrad.com - 03-9386500 סקפ 03-9386555 'לט 73190 - זכרמה .נ.ד םינושחנ ץוביק